CodeIgniter – malo drugačiji PHP Framework

CodeIgniter je jedan od brojnih PHP frameworka. No razlikuje se od ostalih po mnogo stvari i zbog toga je jedan od najjednostavnijih frameworka namijenjenih za PHP.

CodeIgniter ukratko

Svatko tko je probao CodeIgniter, svidio mu se odmah. Tu se nema što učiti, zahvaljujući fantastičnom User Guide-u koji sve objašnjava tako da bi i ne-programer iz navedenih primjera nešto znao složiti.

Nema početne zbunjenosti konfiguracijom, jer je jednostavna, nije potrebna baza podataka za svaki kontroler, trebali je vi ili ne (kao što je naprimjer u CakePHP-u).

CodeIgniter se zasniva na MVC principu, gdje imamo modele, templateove (tzv. view) i kontrolere. U ovom principu, na kojem je zasnovana većina frameworka, model služi za bilo kakvu komunikaciju sa bazom podataka, view služi za prikaz podataka, a u kontroleru se nalazi sva programska logika, te kontroler povezuje podatke iz modela i prikazuje ih u viewu.

Sloboda kodiranja

CodeIgniter ne zahtijeva korištenje naredbenog retka (konzole) kao većina frameworka što pridonosi jednostavnosti korištenja. CodeIgniter vam također pruža svu slobodu u kodiranju i imenovanju funkcija, te nema nekih ograničenja kao što je da, ukoliko želite da vam se kontroler zove User, morate ga nazvati User_Controller, a njegov model mora se zvati Users (množina).

Nažalost, nedostatak tih konvencija, nema automatskog mapiranja modela i viewa kontroleru, tj. morate ih sami definirati i pozvati

Ostalo

CodeIgniter dolazi sa hrpom biblioteka i helpera. Jedne od najvažnijih su klasa za baze podataka, klasa za validaciju formi te session klasa.

Nažalost, dev-team CodeIgnitera ne želi u osnovnu instalaciju ubaciti ACL (autentifikacija) klasu i ORM klasu. Naravno, postoje u obliku dodatnih biblioteka, ali o njima se ne brine niti ih programira EllisLab. Recimo, ja bih htio da CI dolazi sa ACL-om, a ORM mi nije potreban.

Sve u svemu, CI je jedan od najzanimljivijih frameworka na tržištu, a sve njegove mogućnosti otkrit ćete ako proučite User Guide.

Ako vam se post čini prekratak, namjena mi nije bila upoznavati vas sa radom i funkcioniranjem frameworka, već samo vas uvesti i zainteresirati za njega. Još jednom, probajte ga, a ako zapnete, uvijek imate User Guide i CodeIgniter Forum.